Organisatie en bestuur

Organisatie:
Don Bosco Spirit wil het welzijn van jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar bevorderen. We richten ons op jongeren in kwetsbare omstandigheden, die (tijdelijk) niet mee kunnen doen. We bieden ze een plek, met ruimte om zichzelf te zijn, even te ontspannen van de complexe uitdagingen waar ze dagelijks voor staan. We stimuleren hen te leren en hun vaardigheden te vergroten. We bereiden de jongeren voor op hun rol van zelfstandige, verantwoordelijke en solidaire leden van de samenleving.

De dagelijkse leiding van Don Bosco Spirit is in handen van coördinator Linda Zengerink

Criteria en regelgeving:
Don Bosco Spirit is aangesloten bij Don Bosco jeugd- en jongerenwerk. Alle bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires bij de Don Bosco jeugd- en jongerenwerken zijn verplicht om zich aan het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te houden.

Bestuur:
Don Bosco Spirit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Don Bosco Spirit, welke bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Pim Mocking, Voorzitter, interim penningmeester
Mw. Ineke Glissenaar, Secretaris
Dhr. Uygar Ak

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

In onze jaarverslagen leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Wij beschrijven in onze jaarverslagen ook de speerpunten voor het volgende jaar.

KVK:
Stichting Don Bosco Spirit staat ingeschreven bij het handelsregister met nummer 30201391.

ANBI:
Stichting Don Bosco Spirit heeft een ANBI-status fiscaal nummer: 814889001