Vacatures

Don Bosco Spirit / U-2B Heard! zoekt bestuursleden

(penningmeester, secretaris & algemeen )

De stichting Don Bosco Spirit is opgericht als buurthuisfunctie in de wijk Lombok van Utrecht. Sinds een aantal jaar is de stichting zich meer gaan richten op diverse projecten ter bevordering van het welzijn van kwetsbare jongeren in Utrecht.

Een van de grootste projecten is U-2B Heard!. Dit is een adviesplatform voor en door kwetsbare jongeren in Utrecht in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar. Kwetsbare jongeren werken samen in dit platform en informeren jongeren vanuit dezelfde doelgroep over zaken als woonvoorzieningen, dagbesteding, actuele thema’s en problemen. Het is een platform waar jongeren samenkomen, onderzoek doen en nadenken over de toekomst. Het is een actieve en enthousiaste groep die met deze opdracht serieus bezig zijn. De jongeren zijn belangenbehartiger naar verschillende overheidsinstanties toe en gesprekken met de wethouder behoren viermaal per jaar tot de vaste agenda. Hier praten de jongeren aan de hand van verzamelde casuïstiek over verschillende onderwerpen die niet alleen henzelf aangaan maar gelden voor alle jongeren in kwetsbare posities.

Vanuit U-2B Heard! worden signalen opgevangen en deze worden omgezet in verschillende projecten. Aan de jongeren die bij ons komen willen we door middel van de diverse projecten laten zien dat zij iets kunnen betekenen voor anderen. We hebben hierdoor contact met verschillende organisaties die in de wijk, stad en het land actief zijn.

Het platform van ongeveer 10 ervaringsdeskundige jongeren staat onder dagelijkse leiding van een coördinator. Ze wordt aangestuurd door het bestuur van de Stichting Don Bosco Spirit. Voor dit stichtingsbestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste bestuursleden. Een binding met de stad Utrecht is gewenst maar niet noodzakelijk! Enig affiniteit met de doelgroep is een pré.

Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, en daarnaast heeft iedereen nog een specifieke taak. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem contact op met Pim Mocking (voorzitter), tel. 06 40629320.

Voor meer informatie download de vacature in Word formaat (.docx)